Keuringen

Home/Keuringen

Sportkeuring

Sportkeuring Keurdokter voert verschillende sportkeuringen uit. Onder andere de racelicentie, duikkeuring en parachutekeuring. Tijdens een sportkeuring wordt bepaald of je op medisch vlak veilig je sport kunt uitoefenen. Racelicentie              Als internationale en/of nationale racer, ben je verplicht om een racelicentie keuring te laten uitvoeren. Onze gecertificeerde artsen beoordelen je algemene lichamelijke en geestelijke [...]

Sportkeuring2020-06-16T08:50:50+01:00

Bodemsaneringskeuring

Afhankelijk van de kans op en mate van verontreiniging, worden de bodemsaneringkeuringen ingedeeld in 3 klassen. Keuringstype Bestemd voor A Werknemers die in een gefilterde (overdruk)cabine werken. Zij worden niet direct aan verontreinigde stoffen blootgesteld, voor hen is het niet toegestaan om het vervuilde gebied persoonlijk te betreden. B Werknemers die in vervuilde grond werken [...]

Bodemsaneringskeuring2017-12-05T10:33:31+01:00

Asbestkeuring

Asbestkeuringen zijn ingedeeld in 3 risicoklassen. Wanneer uw werknemers in aanraking kunnen komen met asbest zijn ze wettelijk verplicht tot een arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Blootstelling aan asbest kan schadelijk zijn voor de gezondheid en veiligheid van uw werknemers. De keuring signaleert mogelijke gezondheidsrisicofactoren en lichamelijke afwijkingen. Ook krijgen uw medewerkers informatie en advies ter preventie van [...]

Asbestkeuring2018-06-28T10:28:31+01:00

Rijbewijskeuring 75+

Rijbewijskeuring Heeft u een ZD-code? Wij werken al sinds 1 december 2018 met dit systeem!  75-plussers, mensen met gezondheidsbeperkingen en mensen met een groot rijbewijs dienen zich medisch te laten keuren. Een rijbewijskeuring dient te worden uitgevoerd door een bedrijfsarts. Tijdens de rijbewijskeuring wordt onderzocht of u zelfstandig en veilig een voertuig kunt besturen. Om eventuele gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen [...]

Rijbewijskeuring 75+2020-06-25T10:31:44+01:00

Groot rijbewijskeuring

Groot Rijbewijskeuring Heeft u een ZD-code? Wij werken al sinds 1 december 2018 met dit systeem!  Uw chauffeurs zitten vaak veel uren op de weg in grote zware voertuigen. Dit vraagt veel verantwoordelijkheid van uw chauffeurs. Daarom worden uw chauffeurs verplicht om, om de 5 jaar medisch gekeurd te worden voor hun groot [...]

Groot rijbewijskeuring2020-07-28T15:24:49+01:00

Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)

Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) laten uitvoeren? Een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) is een goede oplossing om het ziekteverzuim omlaag te brengen. Waarschijnlijk weet u wel hoe hoog het ziekteverzuim is binnen uw organisatie. Bij een PMO wordt periodiek de gezondheid van uw werknemers gecontroleerd om zo vroegtijdig gezondheidsrisico’s te herkennen. Wanneer u het ziekteverzuim [...]

Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)2020-05-12T15:23:25+01:00

Ademluchtkeuring of persluchtkeuring

Ademluchtkeuring of Persluchtkeuring? Ademluchtkeuring, wordt ook wel perslucht keuring genoemd. Maar een Ademluchtkeuring is iets heel anders dan een persluchtkeuring, met heel andere eisen. Er heerst nogal wat verwarring over perslucht keuring of ademluchtkeuring, hieronder in het kort uitgelegd: Mensen die werken in vervuilde grond, asbest of een petrochemische omgeving hebben meestal een overflow masker. Het is [...]

Ademluchtkeuring of persluchtkeuring2020-06-25T12:34:42+01:00

Taxipas keuring

Moet uw Taxipas worden verlengd? Voor taxichauffeurs in Nederland is een taxipas verplicht. Kiwa Register geeft namens de Inspectie Verkeer en Waterstaat (ILENT) de passen uit. Bij de aanvraag en verlenging van een taxipas dient een originele Geneeskundige Verklaring bijgesloten te worden. Deze is 5 jaar geldig en mag niet ouder zijn dan [...]

Taxipas keuring2020-07-27T14:07:27+01:00

Medische buspas keuring

Moet uw medische buspas worden verlengd? Per 1 januari 2015 is de medibuspas komen te vervallen. Echter is de vijfjarige keuring voor touringcarchauffeurs nog steeds verplicht. Een touringcarchauffeur (die valt onder de CAO Besloten Busvervoer) moet in het bezit zijn van een medische buspas. Voorheen bekend als de Medibuspas. De buschauffeur dient namelijk [...]

Medische buspas keuring2020-06-25T12:21:58+01:00

Medische keuring verblijf buitenland

Click here for the English version. Lees hier meer over de Fit-to-Fly-verklaring. Medische verklaring buitenland Gaat u voor langere periode in het buitenland werken of studeren? Weet dan dat veel landen bepaalde eisen stellen aan uw gezondheid. Een ondertekende medische verklaring door een arts kan een verplicht onderdeel zijn van de aanvraagprocedure voor een vergunning. Keurdokter [...]

Medische keuring verblijf buitenland2020-06-25T10:52:51+01:00
Go to Top