Visie

Waar Keurdokter zijn professionele diensten nu hoofdzakelijk aanbiedt in Noord-Holland zal dit worden uitgebreid naar geheel Nederland. Ons hoge service niveau en persoonlijke benadering worden steeds belangrijker in een wereld waar mensen graag gezond ouder worden.

Missie

De steeds ouder wordende beroepsbevolking gezond met pensioen laten gaan. Bedrijven behoeden voor toekomstige claims van oud medewerkers als deze eventueel ziek zijn geworden.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Keurdokter is partner van MVO Nederland. Bedrijven sluiten zich aan bij dit netwerk en streven naar de nieuwe economie. Klimaatneutraal ondernemen, circulair, inclusief en met eerlijke ketens.

Wij bij Keurdokter ondernemen met respect voor mens en milieu.

Aandeel MVO
Bel voor meer informatie over asbest en asbest keuringen