Over welke keuring wilt u meer informatie?

Zijn er verschillen in categorieën in medische keuring voor bodemsanering?

Er zijn 3 verschillende klasse. Het is ingedeeld van de kans op, en mate van verontreiniging. Hieronder kunt u zien hoe de klasse zijn ingedeeld.

Keuringstype Bestemd voor
Bodemsaneringskeuring Klasse A: Werknemers die in een gefilterde (overdruk)cabine werken. Zij worden niet direct aan verontreinigde stoffen blootgesteld. Dat wil zeggen dat het voor hen niet is toegestaan om het vervuilde gebied persoonlijk te betreden.
Bodemsaneringskeuring Klasse B: Werknemers die in vervuilde grond werken en die daarbij, indien nodig, beschermende kleding en buitenlucht afhankelijke gelaatsmaskers moeten dragen. Met deze pas kan iedere medewerker het vervuilde gebied persoonlijk betreden. Desgewenst kan Keurdokter bij deze keuring ook een gratis asbestpas verstrekken met een geldigheid van 3 jaar.
Bodemsaneringskeuring Klasse C: Werknemers die met buitenlucht onafhankelijke adembescherming moeten werken (perslucht). Als je het graag over ademlucht hebt kun je dit nog het beste ademluchtkeuring noemen.

Hoelang is een medische keuring voor bodemsanering geldig?

De geldigheid van de bodemsaneringskeuringen zijn 1 jaar geldig conform de CROW richtlijnen.

Is de keuring voor een asbestsaneerder hetzelfde als voor een bodemsaneerder?

Nee, het zijn verschillende keuringen. Voor een asbestsaneerder bestaat er een aparte keuring.

Is er een overgangstermijn van CROW 132 naar CROW 400?

Ja, aangezien er een nieuwe richtlijn CROW 400 onlangs verschenen is hebben partijen zoals ons (Keurdokter) tijd nodig voor de overgang.
Tot 31 december 2018 zijn de pasjes met CROW 132 geldig daarna (vanaf 1 januari 2019) word er van ons verwacht dat wij werken met CROW 400, dit zal uiteraard ook zo zijn!

Wat moet ik meenemen naar de keuring?

 • Een beetje urine;
 • Eventuele medicijnen als u die gebruikt;
 • Een geldig legitimatiebewijs;
 • Een bril als u die draagt.

Is een bodemsaneringskeuring verplicht?

De bodemsaneringskeuring in elke klasse is wettelijk verplicht. Een werknemer die werkzaam is in de bodemsanering en is afgekeurd of waarvan zijn pasje is verlopen, mag officieel geen werkzaamheden verrichten in de bodemsanering.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent de keuringen ten tijde van het coronavirus. Klik hier
Wij krijgen veel vragen van klanten die medisch gekeurd moeten worden. Lees hieronder de meeste gestelde vragen.

Ik moet medisch gekeurd worden voor het rijbewijs, wanneer kan ik terecht?

Voor een rijbewijskeuring kunt u nu weer terecht op al onze locaties. U kunt contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak. Wij volgen tijdens de keuringen de veiligheidsmaatregelen van het RIVM.

Mijn rijbewijs verloopt of is al verlopen, dan ben ik te laat aan de beurt met de medische keuring. Wat nu?

Denk u alles op tijd te hebben geregeld. Gooit het coronavirus roet in het eten. U heeft uw gezondheidsverklaring ingevuld en opgestuurd naar het CBR en heeft nu het keuringsverslag voor de keurend arts in huis. Hier staat doorgaans een datum op dat u binnen vier weken de ingevulde papieren van de keuringsarts weer retour naar het CBR moet sturen. Door de achterstand bij het CBR was deze datum al met vier weken verlengd. Doordat veel keuringen niet door kunnen gaan door de maatregelen betreffende het coronavirus, is de deadline nogmaals met vier weken verlengd. Dus u heeft drie maanden de tijd om uw verlenging van het rijbewijs aan te vragen.
Wij snappen dat dit voor veel mensen een erg vervelende situatie is. In dit geval verwijzen wij u naar het CBR. U kunt bij hen aangeven dat u nog niet terecht kon voor de medische keuring. Zij kunnen per geval bekijken of u uitstel kunt krijgen en uw dossier open blijft.

Telefoonnummer CBR: 088 – 22 77 700

Bestuurders met een rijbewijs, waarvan de geldigheidsduur van het rijbewijs verloopt in de periode van 1 februari en 30 november, kunnen met een verlopen rijbewijs negen maanden blijven doorrijden. Zij hoeven geen nieuw rijbewijs bij het gemeentehuis te halen. Dit geldt ook voor het buitenland- binnen Europa.

Alle leden van het Verbond van Verzekeraars hebben toegezegd dat bestuurders die in deze regeling vallen verzekerd zijn. Dit geldt uiteraard niet voor alle bestuurders. Lees hier of u in aanmerking komt.

Mijn rijbewijs is verlopen, kan ik blijven rijden?

Bestuurders met een rijbewijs, waarvan de geldigheidsduur van het rijbewijs verloopt in de periode van 1 februari en 30 november 2020, mogen negen maanden door blijven rijden met een verlopen rijbewijs. Zij hoeven geen nieuw rijbewijs bij het gemeentehuis te halen. Dit geldt ook voor het buitenland – binnen Europa.

Alle leden van het Verbond van Verzekeraars hebben toegezegd dat bestuurders die in deze regeling vallen verzekerd zijn. Dit geldt uiteraard niet voor alle bestuurders. Lees hier of u in aanmerking komt.

Ik heb een afspraak gemaakt voor de medische keuring voor het verlengen van het rijbewijs. Ik kan niet inloggen op Mijncbr. Wat nu?

Helaas is de website van CBR overbelast geraakt door de vele aanvragen van rijlessen en theorie-examens. Wij hebben dit keuringsverslag met persoonlijke ZD-code nodig voor het digitaal invullen en verzenden naar het CBR. Mocht het niet lukken om dit document uit te printen voor uw geplande afspraak, dan kunnen wij de keuring toch gewoon uitvoeren. U komt dus gewoon naar de keuring en u mailt of belt ons op een later moment de code door zodat wij de aanvraag van het rijbewijs verder in orde kunnen maken. Meldt u dit vooral vooraf bij de arts of medewerker van Keurdokter.

Ik heb voor mijn werk (als beroepschauffeur) mijn rijbewijs nodig en deze verloopt bijna. Wanneer kan ik medisch gekeurd worden?

Beroepschauffeurs hebben om hun werk te kunnen blijven uitvoeren een groot rijbewijs of taxipas nodig. Ook voor deze keuringen kunt u terecht op onze locaties. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen door te bellen naar 0228 – 543 903 of te mailen naar info@keurdokter.nl.

Lees hier het laatste nieuws van het CBR – De meest gestelde vragen

Ik ga naar het buitenland en het land van bestemming vraagt om een Fit-to-Fly-verklaring.

U kunt bij Keurdokter terecht voor een Fit-to-Fly-verklaring. Wij merken dat er steeds meer vraag naar is vanwege het coronavirus. Een FTF- verklaring is een document waarop staat dat u bent gezien door een arts en geen verkoudheidsklachten of andere klachten heeft en u dus geschikt bent om te vliegen. Lees hier meer.

Hoe weet ik welke keuringseisen gesteld worden?

Neem contact op met de desbetreffende organisatie die vraagt om een gezondheidsverklaring. Zij hebben meestal formulieren klaar liggen waar precies op staat waarop gekeurd moet worden. Let op! Elk land of organisatie is anders laat je dus goed informeren!

Kan ik bij jullie ook een thorax foto (long foto) laten maken?

Ja, wij kunnen snel en eenvoudig een longfoto voor u plannen. Wij plannen dit zo dat dit samen valt met de rest van keuring die bij ons wordt uitgevoerd. Zo is in één keer de hele keuring uitgevoerd.

Ik heb geen formulieren maar ik heb wel een algemene gezondheidsverklaring nodig.

Wij voeren ook algemene gezondheidskeuringen uit, daaronder valt ook de Declaration of Health. Hierop staat dat je gezond bent en waarop er gekeurd is. Keurdokter is geautoriseerd om deze Declaration of Health uit te geven. De Declaration of Health kan in verschillende talen worden uitgegeven. Lees hier meer informatie.

Hoelang duurt het voordat ik mijn gezondheidsverklaring heb?

Dit hangt af waar de desbetreffende organisatie of het land om vraagt. Word er om een algemene gezondheidsverklaring gevraagd dan worden de papieren direct meegegeven in de gewenste talen. Let op! Dit kan alleen als er geen gezondheidsproblemen zijn gevonden.

Als er eventueel ook laboratorium onderzoek moet worden gedaan kan het ongeveer 7 dagen duren voordat u de originele, gestempelde formulieren ontvangt.

Hoe lang is mijn gezondheidsverklaring geldig?

Uw Declaration of Health heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. De specifieke gezondheidsverklaringen hebben meestal een geldigheid van 3 maanden. Informeer hiernaar bij de organisatie of het land waar u naar toe gaat.

Wat is een Preventief Medisch Onderzoek?

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een persoonlijke gezondheidstest. In dit preventief onderzoek worden de algemene onderzoeken gedaan zoals BMI, ogen, bloeddruk, suiker, cholesterol enz.

Wat heeft een werkgever aan een PMO?

De belangrijkste factoren in het bedrijfsproces zijn de medewerkers. Een gezonde medewerker bepaalt het resultaat. Kortom, gezonde werknemers die lekker in hun vel zitten, zijn productiever en melden zich minder vaak ziek. Het is daarom van groot belang dat alle medewerkers fit blijven.

Is een werkgever verantwoordelijk voor de gezondheid van de werknemer?

De werkgever is verantwoordelijk voor het naleven van de Arbowet. Hij moet aan een aantal verplichtingen voldoen om een zo gezond en veilig mogelijk situatie te creëren. Door middel van een PMO worden de risico’s in kaart gebracht waardoor de werkgever een zo gezond mogelijke werkplek kan creëren. 

Is een PMO verplicht?

In Artikel 18 van de Arbowet staat dat werkgevers de verplichting hebben om hun werknemers periodiek een medische keuring aan te bieden. Het is echter wel aan de werknemer zelf om dit te ondergaan of niet.

Wat houdt een Preventief Medisch Onderzoek precies in?

De basis van een PMO bestaat bij Keurdokter uit de volgende onderdelen:

 • Controle van de urine op 7 waarden;
 • Cholesterol test op 3 waardes;
 • Bloeddruk meten;
 • Meten van het gezichtsvermogen;
 • Uitgebreide biometrische screening;
 • Nabespreking met medisch consulente.

Extra uitbreid mogelijkheden voor een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) zijn:

 • Het invullen van een vragenlijst over werk & welzijn;
 • Gesprek met de arts;
 • Audiometrie (gehoortest);
 • Uitgebreid bloedbeeld;
 • ECG (hartfilmpje);
 • Spirometrie (longfunctietest).

Is deelname aan een PMO voor een werknemer aan te raden?

Als werknemer hoef je niet perse deel te nemen aan het Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Als je hier wel aan deelneemt worden deze uitslagen uiteraard niet met jouw werkgever besproken.

Mijn groot-rijbewijs (CDE) verloopt, wat nu?

Als u in bezit bent van een groot rijbewijs (CDE) is het wettelijk verplicht om elke 5 jaar medisch gekeurd te worden. Op de website van het CBR kunt u een gezondheidsverklaring kopen. Deze vult u in en stuurt u weer door naar het CBR. Vervolgens krijgt u van het CBR – in dezelfde omgeving als waar u de gezondheidsverklaring heeft ingevuld – het keuringsverslag. Deze neemt u vervolgens mee naar de keuring. Hierop staat een persoonlijke ZD-code waarmee de arts de gegevens gelijk door kan sturen naar het CBR. Na ontvangst krijgt u van hen bericht.

Mag ik door blijven rijden met een verlopen rijbewijs?

Bestuurders met een rijbewijs, waarvan de geldigheidsduur van het rijbewijs verloopt in de periode van 1 februari t/m 30 november, kunnen met een verlopen rijbewijs negen maanden blijven doorrijden. Zij hoeven geen nieuw rijbewijs bij het gemeentehuis te halen. Dit geldt ook voor het buitenland – binnen Europa.

Dit geldt voor alle rijbewijzen. U moet echter wel voordat uw rijbewijs verloopt een gezondheidsverklaring aanvragen bij het CBR.

Ik word 75 jaar en nu?

Vanaf nu is het wettelijk verplicht om elke 5 jaar medisch gekeurd te worden ongeacht welke categorie rijbewijs u bezit. Bekijk hier het stappenplan voor het verlengen van het rijbewijs.

Rijbewijs B: Ik heb een ‘ja’ ingevuld op mijn gezondheidsverklaring en nu?

Als er een ‘ja’ is ingevuld op de gezondheidsverklaring wil het CBR graag weten hoe de situatie op dit moment is. In sommige situaties is het zo dat wij de medische keuring niet kunnen uitvoeren, een specialist zal dit dan moeten doen. Dit is na te vragen bij het CBR.

Hoe kom ik aan een Gezondheidsverklaring?

Er zijn 3 manieren om aan een gezondheidsverklaring te komen:

 • De gezondheidsverklaring is te koop bij het gemeentehuis en is niet persoonsgebonden. Iemand anders kan het dus ook kopen. Let op! Niet elk gemeentehuis verstrekt deze formulieren meer. Twijfels? Neem dan contact op met het desbetreffende gemeentehuis en vraag ernaar.
 • De gezondheidsverklaring is ook te downloaden via mijn.CBR.nl. Hiervoor is wel DigiD (met sms code) en Ideal nodig. Let op! Begin hier wel op tijd mee, het kan enkele dagen duren voordat het formulier klaar staat in jouw e-mailbox.
 • Mochten beide opties niet mogelijk zijn, is het ook nog mogelijk om het CBR te bellen en het formulier te laten opsturen. Let op! Dit kost €10, – extra.

Hoe kom ik aan een keuringsverslag?

Dat ligt eraan hoe u de gezondheidsverklaring heeft ingevuld.

 • Papieren versie: Wanneer u een papieren gezondheidsverklaring heeft ingevuld en per post heeft verstuurd, dan krijgt u het keuringsverslag ook per post thuisgestuurd. Deze papieren neemt u vervolgens mee naar de afspraak met de keuringsarts.
 • Digitaal: Wanneer u via mijncbr.nl een gezondheidsverklaring heeft ingevuld dan krijgt u ook het keuringsverslag digitaal. Deze vindt u in uw eigen omgeving van mijncbr.nl. U logt weer in met uw DigiD met sms-functie of met de DigiD app en dan ziet u daar in ‘Mijn dossier’ allemaal blauwe blokken. Bij ‘documenten’ staat de verwijsbrief naar de keuringsarts. Deze neemt u mee naar uw afspraak.

Wat is een ZD-Code?

Keurdokter werkt sinds december 2018 met de ZD-Code. Deze unieke ZD-code staat bovenaan uw keuringsverslag wat u van het CBR heeft gekregen. Met deze code kunnen wij de gegevens van de keuring gelijk digitaal doorsturen naar het CBR. U hoeft het papieren formulier dus niet per post op te sturen.

Hoelang duurt het voordat ik mijn goedkeuring krijg? (tijdsverloop)

 1. Er wordt eerst een afspraak gemaakt voor de medische keuring bij één van onze locaties. Nadat de arts alles heeft ingevuld kan het keuringsverslag op de post of digitaal worden verzonden.
 2. Nadat het keuringsverslag is verzonden stuurt het CBR een brief met daarin de uitslag. Hierin kan de goedkeuring staan of het CBR vraagt om eventuele toevoegingen. Er staat in de brief altijd precies met wie er contact opgenomen moet worden.
 3. Zodra de goedkeuringsbrief binnen is, kan er met de deze brief en een pasfoto een nieuw rijbewijs worden aangevraagd bij het gemeentehuis.

Het exacte tijdbestek is nooit hetzelfde, wij kunnen hier dus ook geen uitspraken over doen. Begin daarom altijd op tijd, (liefst enkele maanden voor dat het rijbewijs afloopt) zo wordt voorkomen dat het rijbewijs verloopt.

Als ik meerdere keren moet terug komen, moet ik dan steeds opnieuw betalen?

Nee, bij Keurdokter hanteren wij een ‘all-in tarief’. Als er meerdere keren teruggekomen moet worden van het CBR, is dat GRATIS bij ons!

Wanneer word ik goed- of afgekeurd?

Keurdokter keurt u niet ‘goed’ of ‘fout’. Onze arts schrijft zijn bevindingen op en het CBR bepaald uiteindelijk of u rijgeschikt bent bevonden.

Wilt u exact weten wat de eisen van het CBR? Klik hier voor meer informatie.

Wat wordt er tijdens een verzekeringskeuring gedaan?

Als er een verzekering wordt aangevraagd boven de zogenoemde keuringsgrens, dan eist de verzekeraar een medische keuring. Je hebt 3 soorten keuringen, een klein gericht onderzoek, huisartsenkeuring en de internistenkeuring.

Klein gericht onderzoek (KGO)

De inhoud van een klein gericht is afhankelijk van de aandoening. Vaak gaat het om een meting van lengt/gewicht/BMI, het meten van de bloeddruk of een bloedonderzoek.

Huisartsenkeuring

Een huisartsenkeuring bestaat uit het invullen van een gezondheidsverklaring. Daarnaast zal de arts vragen stellen en een lichamelijk onderzoek uitvoeren. Tijdens het onderzoek wordt ook de lengte en het gewicht gemeten, de urine gecheckt en wordt er bloed geprikt.

Internistenkeuring

De internistenkeuring is een uitgebreidere keuring dan de huisartsenkeuring. Er wordt een vragenlijst ingevuld, de gezondheidsverklaring. Daarnaast zal de arts vragen stellen en zal een lichamelijk onderzoek uitvoeren. Tijdens dit onderzoek zal de lengte en het gewicht worden gemeten, er zal een bloed- en urine onderzoek worden uitgevoerd, een ECG worden gemaakt en eventueel een Thorax (longfoto) worden gemaakt.

Wie betaalt de kosten van de medische keuring?

De kosten van de keuring zijn altijd voor de verzekeraar, zelfs als je later besluit om de verzekering niet af te sluiten. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn omdat je vindt dat de verzekeraar een te hoge premie aanbiedt in verband met de uitslag van de keuring.

Uitslag van de keuring

De uitslag van de keuring gaat altijd rechtstreeks naar de verzekeraar, je hoeft hier verder niets voor te doen. Als de verzekeraar akkoord is met de uitslagen van het onderzoek, dan zal men je accepteren. De verzekeraar zal dan de gewenste polis opmaken en het opsturen. Mocht uit de keuring blijken dat je volgens de richtlijnen een hoger risico loopt, dan zullen ze een voorstel doen met een hogere premie. Als de verzekeraar het risico te hoog acht kan hij je ook afwijzen.

Onze locaties: AlmereGrootebroekHeerhugowaardHoorn, Texel & Zaandam.

Wilt u meer informatie over onze keuringen of wilt u direct een afspraak maken? Bel dan naar 0228 – 543 903 of vul ons contactformulier in.

Vraagteken