AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacy verklaring Keurdokter BV

Deze privacy verklaring is bedoeld voor klanten, keurlingen en relaties van Keurdokter BV. Het beoogt een duidelijk beeld te scheppen van de rechten van onze relaties, de gegevens die Keurdokter BV verwerkt en verzamelt, hoe veilig zij daar mee omgaan.

1) Identiteit:

De identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke is: Keurdokter BV, postbus 21, 1606 ZG te Venhuizen, tel: 0228-543903

De contactgegevens van de FG (functionaris voor de gegevensbescherming) zijn: Dhr. A. Grave, Het Voert 7, 1613 KL te Grootebroek, telefoonnummer: 0228-543903.

2) De doeleinden en rechtsgrond van de verwerking:

1-            Toestemming van de betrokkene; door uw afspraak met Keurdokter geeft u toestemming om uw gegevens te verwerken. Keurdokter zal dit ALTIJD met de juiste vertrouwelijkheid behandelen en zal gegevens van individuele personen nimmer delen met derden.

2-            Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst; In geval een bedrijf zijn medewerkers een PMO aanbiedt dient Keurdokter de gegevens te verzamelen en te bewaren op grond van de wet WMK, de Wet op de Medische Keuringen.

3-            De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting; mensen die werkzaam zijn in de bodemsanering of asbestsanering, taxichauffeurs, mensen die in het buitenland gaan werken of studeren, zij zijn allemaal wettelijk verplicht een medische keuring te ondergaan. Bij deze keuringen is het de arts die bepaalt of iemand is goedgekeurd of niet. Om (later) te kunnen beoordelen of dit op juiste gronden is gedaan dient Keurdokter deze gegevens te bewaren.

3) De categorieën van de persoonsgegevens:

De categorieën van persoonsgegevens die Keurdokter verwerkt of bewaard zijn:

“Gewone gegevens”: adres gegevens, geboortedata, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens kunnen worden gedeeld met de betrokkene of eventueel met het bedrijf waar betrokkene werkt. Deze gegevens kunnen ook worden gedeeld met het ziekenhuis waar betrokkene een afspraak heeft voor bijvoorbeeld een thoraxfoto, het laboratorium voor het afnemen en analyseren van bloed of urine. Deze gegevens worden verder met niemand gedeeld.

“Bijzondere en gevoelige gegevens” dit zijn gegevens over de medische gesteldheid in het algemeen zoals uitslagen van bloed- of urineanalyse, spirometrie of ECG. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met betrokkene en verder met niemand. Uitzondering kan gemaakt worden als betrokkene zijn expliciete toestemming daarvoor heeft gegeven. Bijvoorbeeld bij opvolging door een huisarts.

4) Bewaartermijn:

Medische gegevens voor rijbewijskeuringen worden in het geheel NIET bewaard. De bewaartermijn van medische de gegevens voor overige onderzoeken is bij Keurdokter bepaald op 5 jaar. De reden hiervoor is het bepaalde bij 2.3.

5) Rechten:

Wil betrokkene zijn medische gegevens inzien, wil betrokkene dat de medische gegevens langer dan 5 jaar worden bewaard ofwel wil betrokkene dat gegevens geheel niet bewaard worden dan kan dat. (behalve bij een verplichte bewaartermijn in het kader van de Wet WMK) Stuur eenvoudig een mail naar info@keurdokter.nl met deze expliciete vraag, dan zal de verwerkingsverantwoordelijke contact opnemen met betrokkene. (hier kunt u ook terecht voor andere vragen over uw privacy.)

6) Klacht:

Het staat betrokkene vrij, nadat overleg tussen betrokkene en de gegevensverantwoordelijke niet tot voldoende resultaat heeft geleid, een klacht in te dienen bij de relevante privacy toezichthouder.

7) Veiligheid:

Keurdokter verzamelt gegevens van keurlingen niet voor niets. Op deze manier kunnen wij, samen met u, uw gezondheid monitoren en verbeteren. U kunt er op vertrouwen dat Keurdokter uiterst zorgvuldig omgaat met uw gegevens. Wij maken nooit gebruik van geautomatiseerde systemen voor besluitvorming van keuringen bij betrokkenen. Wij werken met een dossiersysteem wat al sinds 2016 NEN 7510 gecertificeerd is. Tot slot is onze site ook beveiligd voor communicatie tussen u en onze server.(uw contact formulier)