Het roze pasje

Home/Blog/Het roze pasje

Waarom is het rijbewijs roze van kleur?

Het rijbewijs geeft voor velen een gevoel van vrijheid. Kunnen staan en gaan waar je wilt. Het rijbewijs heeft vele vormen gekend maar is al decennia lang de kleur roze. Maar waarom is het eigenlijk roze? Keurdokter zocht het voor u uit.

Rijbewijs
Maak direct een afspraak

Geschiedenis van het rijbewijs

Het rijbewijs is een document waarmee een bestuurder kan aantonen dat het over de juiste kennis, inzicht en vaardigheid beschikt om een motorvoertuig te besturen. Het eerste officiële rijbewijs werd uitgegeven in 1906. De vergunningen waren alleen geldig op de rijkswegen. Voor provinciale en gemeentelijke wegen was een andere vergunning nodig. Toentertijd was het niet nodig om een examen af te leggen om de weg op te kunnen met de auto. Ook van een medische verklaring hadden ze nog nooit gehoord. Deze regel werd pas in 1927 ingevoerd. Toen werd ook het Centraal Bureau voor de afgifte van Bewijsstukken van Rijvaardigheid (CBBR) opgericht. De prijzen lagen in die tijd ook iets anders. Een rijexamen kostte toen vier gulden.

In 1935 werd de Motor- en Rijwielwet vervangen door de Wegenverkeerswet. Het rijbewijs was niet langer twee jaar geldig maar nu kon men vijf jaar doorrijden. In 1949 werd er in Genève een verdrag getekend tussen meerdere landen in Europa en daar buiten. Zo is voor het rijbewijs de kleur roze gekozen, de kleur van de samenwerking. Waarom roze is gekozen voor dit document is niet helemaal duidelijk. Begin twintigste eeuw waren het de Fransen die het rijbewijs op roze papier drukten en mogelijk dat er daarom voor is gekozen dit door te zetten. Nog steeds wordt deze kleur gebruikt.

Later, in 1951, werden de diverse andere rijbewijscategorieën toegevoegd.

Verbetering

In 1984 werden de regels betreffende het verkeersexamen verder aangescherpt en werd voor het eerst het linnen rijbewijs uitgegeven. Dit was een langwerpig, roze papiertje. Nationaal nam de drang toe om de uitgifte te laten doen door de gemeente in plaats van door de provincie. Dit begon vanaf 1986. Dit was tevens het begin van de registratie van afgifte door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Voor een grotere gelijkheid en betere internationale leesbaarheid binnen de Europese Unie werden de verschillende categorieën voortaan aangeduid met pictogrammen.

In 2006 is ervoor gekozen om het papiertje om te ruilen voor het kunststof rijbewijs. Het soort pasje waarvan u er meerdere in uw portemonnee heeft zitten. Het nieuwe rijbewijs moet fraude en vervalsing voorkomen en heeft hetzelfde beveiligingsniveau als een paspoort of identiteitskaart.

Nederlanders met een roze pasje

Hoeveel (geldige) autorijbewijzen zijn er in Nederland? Vanaf 2014 zijn deze cijfers openbaar via de website van het CBS. In 2019 waren in totaal 11.176.150 mensen in het bezit van een geldig autorijbewijs. Kijkend naar de cijfers van 2020 zijn dit er iets meer (totaal 11.300.119). Bijna 19 duizend vallen in de leeftijdscategorie 16 tot 18 jaar.

Beginnen met rijlessen kan vanaf 16,5 jaar. Tot je 18e mag je alleen rijden onder begeleiding van een coach. Hiervoor is een speciale begeleiderspas nodig.

802.584 rijbewijzen zijn in het bezit van iemand die 75 jaar of ouder is. (zie hieronder) Dat is ongeveer 7% van alle uitgegeven autorijbewijzen. Opvallend is dat dit aantal elk jaar blijft stijgen.

Aantal rijbewijzen 75+ vanaf 2014 t/m 2020

Aantal rijbewijzen in de leeftijd van 75+ per jaar vanaf 2014

Benieuwd naar meer cijfers? Bekijk hier alle gegevens.

Op de vrachtwagen

Het aantal bijschrijvingen van het C rijbewijs lijkt de laatste jaren geleidelijk iets af te nemen. In 2014 waren er in totaal 664.675 personen met een vrachtwagenrijbewijs. In 2019 waren dit er in totaal 555.599 en begin 2020 536.647. Het grootste deel van de vrachtwagenchauffeurs zijn tussen de 50 en 60 jaar oud – al komen er meer jongere chauffeurs bij.

Plastic

Een simpel stukje plastic zouden we denken. De rijbewijzen die vanaf 26 mei 2018 zijn uitgegeven zijn uitgerust met een chip. Als het beeldmerk ‘ID’ met een sleutelpictogram op de achterkant van het rijbewijs staat dan heeft het rijbewijs een extra functie. In de toekomst kunt u met deze chip inloggen met DigiD op de website van overheid, zorg en pensioenfondsen. Dit geeft extra zekerheid over de identiteit van degene die inlogt. (Bron: rijbewijs.nl)

Beeldmerk rijbewijs


Bent u ook in het bezit van een roze pasje en moet u hiervoor medisch gekeurd worden? Wilt u meer weten over één van onze keuringen? Bel voor een afspraak bij Keurdokter met het nummer 0228 – 543 903 of laat uw gegevens achter op het contactformulier.

Locaties Keurdokter: AlmereGrootebroekHeerhugowaardHoorn, Texel & Zaandam.

Nieuws

Keurdokter Blog

2020-11-03T15:40:34+01:00